Zasady organizacji Szkoły EuroDialog w związku z pandemią COVID-19

Ze względu na ogłoszony stan pandemii COVID-19 wprowadzamy dziesięć zasad organizacyjnych obowiązujących w naszej Szkole. Powyższe zasady stanowią aneks do Regulaminu.

1. Przy wejściu do ŁDK (po prawej stronie) znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego można skorzystać.

2. Po wejściu do budynku ŁDK prosimy o podejście do recepcji, wpisanie imienia i nazwiska wraz z numerem telefonu. Uzasadnieniem są wytyczne Sanepidu. W przypadku zdiagnozowania osób zarażonych odwiedzających budynek ŁDK, wszyscy, co do których wystąpi podejrzenie przebywania w otoczeniu zarażonych osób zostaną ostrzeżeni o tym ryzyku. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu są dostępne na recepcji ŁDK.

3. W budynku ŁDK należy zakrywać usta i nos, gdyż jest to budynek użyteczności publicznej.

4. W biurze Szkoły EuroDialog także należy zakrywać usta i nos.

5. Po wejściu do sali zajęć nie ma konieczności zakrywania ust i nosa (podstawa prawna: § 24 ust. 3 p. 15 rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii). Lektor prowadzący zajęcia także nie musi zakrywać ust i nosa.

6. Liczbę osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach w Szkole EuroDialog w formie stacjonarnej ograniczyliśmy do 10 uczestników.

7. Bardzo prosimy, aby osoby, które mają kaszel, katar, gorączkę lub inne objawy chorób nie uczestniczyły w zajęciach. Istnieje możliwość, aby osoby z objawami choroby uczestniczyły w zajęciach z wykorzystaniem komunikatora internetowego. W takim przypadku, poprosimy o wcześniejszą informację.

8. Istnieje możliwość zawarcia umowy na odległość.

9. Bardzo prosimy o zachowanie dystansu min. 1,5 metra względem innych osób na korytarzu prowadzącym do sal Szkoły oraz w biurze (podczas korzystania z ekspresu do kawy, podczas zapisów, itp.).

10. W przypadku potwierdzenia zarażenia uczestnika szkoleń wirusem SARS-CoV-2 zastrzegamy sobie możliwość realizacji zajęć dla tego uczestnika z wykorzystaniem komunikatora internetowego. Podobna sytuacja może nastąpić, jeśli zmiana sytuacji prawnej uniemożliwi prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej lub jeśli uczestnik zostanie objęty kwarantanną.