Drama w nauczaniu języków obcych – poradnik praktytczny to książka wraz z materiałami wideo, która powstała w ramach realizacji projektu grantowego pod takim samym tytułem. Realizatorem projektu jest firma EuroDialog

Celem projektu „Drama w nauczaniu języków obcych” było stworzenie podręcznika dla nauczycieli języków obcych o wykorzystaniu metody dramy na zajęciach. Drama jest koncepcją nauki przez działanie i dzięki temu może znacząco wpłynąc na proces przyswajania nowych umiejętności. Dzięki zastosowaniu opisanych w poradniku technik, zajęcia staną się ciekawe i angażujące, a uczestnicy poczują więcej satysfakcji z umiejętności stosowania prawdziwego, codziennego języka. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jest przedsięwzięciem mieszczącym się w większym projekcie „Międzynarodowa współpraca się opłaca (…)” realizowanym przez Grupę Profesja Sp. z o.o.. Projekt ten jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany w ramach działania „Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi” (POWR.04.03.00-00-0093/17).  Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój dla działania 4.3 jest Centrum Projektów Europejskich.

Tutaj możesz pobrać książkę:

Drama w nauczaniu języków obcych – poradnik praktyczny 

Tutaj możesz pobrać filmy:

Plecak

Koperta

Odtwarzanie sceny

Stań się obrazkiem

Co trzymam?

Trudności z małymi przedmiotami

Zmiana akcentu

Samo słuchanie

Postacie

Serial śniadaniowy