ul. Traugutta 18 (Łódzki Dom Kultury), 90-113 Łódź

pokój 407 (IV piętro)

telefon: 42 633 59 20 lub 531 022 422

eurodialog@eurodialog.pl

Nr rachunku bankowego:

50114020040000320233478656