INFINITIVEPRONUNCIATIONPAST SIMPLEPRONUNCIATIONPAST PARTICIPLEPRONUNCIATIONEXAMPLETRANSLATION
be
was / were
been
Where were you?być,
gdzie ty byłeś?
become
became
become
How to become a millionaire?stawać się,
jak zostać milionerem?
begin
began
begun
Can we begin?zaczynać,
czy możemy zacząć?
bleed
bled
bled
krwawić
break
broke
broken
Un-break my heart.łamać,
ulecz moje złamane serce
bring
brought
brought
Don’t Bring Me Down
przynosić,
nie poniżaj mnie
build
built
built
budować
burn
burnt
burnt

palić
buy
bought
bought
I can buy myself flowerskupować, mogę sobie kupić kwiaty
cast
cast
cast
I cast you in the lead role.obsadzać, rzucać czymś, obsadziłem cię w roli głównej
catch
caught
caught
Catch me if you canłapać,
złap mnie jeśli potrafisz
choose
chose
chosen
wybierać
come
came
come
Come, come on now, follow my leadprzychodzić, chodź, chodź teraz, podążaj za mną.
cost
cost
cost
kosztować
cut
cut
cut
ciąć
do
did
done
zrobić
draw
drew
drawn
rysować
dream
dreamt
dreamt
marzyć, śnić
drink
drank
drunk
pić
drive
drove
driven
Maybe I drive to get off, babyprowadzić samochód, może jadę, żeby wysiąść, kochanie
eat
ate
eaten
jeść
fall
fell
fallen
I fell in love with youupadać, zakochałam się w tobie
feel
felt
felt
I just wanna feel real loveczuć,
chcę poczuć prawdziwą miłość
fight
fought
fought
walczyć
find
found
found
Never mind, I’ll find someone like youznaleźć, nieważne, znajdę kogoś takiego jak Ty
fly
flew
flown
I’m gonna fly like a bird through the nightlatać,
będę latać jak ptak przez noc
forbid
forbade
forbidden
It is forbidden to use phoneszabraniać, zabrania się używania telefonów
forget
forgot
forgotten
zapominać
forgive
forgave
forgiven
Forgive me, pleasewybaczyć, wybacz mi proszę.
get
got
got
Can’t Get You Out Of My Headdostać, otrzymać,
nie mogę wydostać cię z mojej głowy
give
gave
given
dawać
go
went
gone
Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?iść, jechać,
dokąd pójdziesz, dokąd pójdziesz, gdzie będziesz spać tej nocy?
grow
grew
grown
rosnąć
have
had
had
Do you have a problem? mieć,
czy masz problem?
hear
heard
heard
I can’t hear you.słyszeć,
nie słyszę cię
hide
hid
hidden
chować
hit
hit
hit
uderzyć
hold
held
held
Let it go, can’t hold it back anymore

trzymać,
odpuść – nie mogę tego wytrzymać.
hurt
hurt
hurt
Everybody hurts sometimeszranić,
każdy czasem cierpi
keep
kept
kept
Keep calm!trzymać,
zachowaj spokój
know
knew
known
You will never know wiedzieć,
nigdy się nie dowiesz
learn
learnt
learnt
I wish we never learned to flyuczyć się,
nigdy nie nauczyliśmy się latać
leave
left
left
Love of my life, don’t leave meopuścić, zostawić,
miłości mojego życia, nie opuszczaj mnie
let
let
let
Let me think!pozwolić,
daj mi pomyśleć
lie
lay
lain
Lay, lady, lay.leżeć,
połóż się pani, połóż
lend
lent
lent
Daddy, lend me your car!pożyczać,
tata, pożycz mi samochód.
lose
lost
lost
Is that lost on you? tracić, gubić,
czy cię straciłam?
make
made
made
Made in China.zrobić,
zrobione w Chinach
mean
meant
meant
What does it mean?znaczyć,
co to znaczy?
meet
met
met
Nice to meet you.spotykać,
miło cię widzieć.
pay
paid
paid
Can I pay by credit card?płacić,
czy mogę zapłacić kartą kredytową?
put
put
put
Put Your Head On My Shoulderkłaść,
połóż głowę na moim ramieniu
read
read
read
czytać
ride
rode
ridden
Taking my time on my ride.jechać,
nie śpieszy mi się z podróżą
run
ran
run
biegać
say
said
said
Time to say goodbyemówić,
czas powiedzieć: żegnaj!
see
saw
seen
See You Later, Alligatorwidzieć,
do zobaczenia później
sell
sold
sold
sprzedać
send
sent
sent
Send me an angelwysłać,
wyślij mi anioła
show
showed
shown

Show Me The Meaning of Being Lonely
pokazać,
Pokaż mi sens życia samotnym
sing
sang
sung
I sang them all to anotherśpiewać,
wyśpiewałem je dla innego serca
sleep
slept
slept
The Lion Sleeps Tonight spać
speak
spoke
spoken
So they say: dance for me!mówić,
tak mówią: tańcz dla mnie
spell
spelt
spelt
How do you spell it?literować
stand
stood
stood
Stand by mestać,
zostań ze mną
steel
stole
stolen
kraść
swim
swam
swum
pływać
take
took
taken
Slow down,
take your time

I took a bus.
wziąć,
zwolnij, nie śpiesz się,
pojechałam autobusem.
teach
taught
taught
uczyć kogoś
tell
told
told
Tell me I’ve been lied topowiedzieć komuś,
powiedz, że zostałam okłamana
think
thought
thought
myśleć
throw
threw
thrown
rzucać
understand
understood
understood
I don’t understand you.rozumieć
wake
woke
waken
Wake me up before you go-go obudzić się,
obudź mnie zanim odejdziesz
wear
wore
worn
nosić
win
won
won
wygrać
write
wrote
written
napisać