W EuroDialogu stosujemy taką skalę poziomów zaawansowania języka polskiego dla obcokrajowców:

I. Dla początkujących:

1. dla początkujących, niższy (A1):
– dla początkujących, niższy – moduł 1 (A1.1), 40 h
– dla początkujących, niższy – moduł 2 (A1.2), 40 h
– dla początkujących, niższy – moduł 3 (A1.3), 40 h

2. dla początkujących, wyższy (A2):
– dla początkujących, wyższy – moduł 1 (A2.1), 40 h
– dla początkujących wyższy – moduł 2 (A2.2), 40 h
– dla początkujących, wyższy – moduł 3 (A2.3), 40 h

II. Dla średnio zaawansowanych:

1. dla średnio zaawansowanych, niższy (B1):
– dla średnio zaawansowanych, niższy – moduł 1 (B1.1), 40 h
– dla średnio zaawansowanych niższy – moduł 2 (B1.2), 40 h
– dla średnio zaawansowanych, niższy – moduł 3 (B1.3), 40 h

2. dla średnio zaawansowanych, wyższy (B1+):
– dla średnio zaawansowanych, wyższy – moduł 1 (B2.1), 40 h
– dla średnio zaawansowanych wyższy – moduł 2 (B2.2), 40 h
– dla średnio zaawansowanych, wyższy – moduł 3 (B2.3), 40 h

III. Dla zaawansowanych:

1. dla zaawansowanych, niższy (B2):
– dla zaawansowanych, niższy – moduł 1 (B2.1), 40 h
– dla zaawansowanych, niższy – moduł 2 (B2.2), 40 h
– dla zaawansowanych, niższy – moduł 3 (B2.3), 40 h

2. dla zaawansowanych, wyższy (B2+):
– dla zaawansowanych, wyższy – moduł 1 (B2+.1), 40 h
– dla zaawansowanych, wyższy – moduł 2 (B2+.2), 40 h
– dla zaawansowanych, wyższy – moduł 3 (B2+.3), 40 h

IV. Dla biegłych:

1. dla biegłych, niższy (C1):
– dla biegłych, niższy – moduł 1 (C1.1), 40 h
– dla biegłych, niższy – moduł 2 (C1.2), 40 h
– dla biegłych, niższy – moduł 3 (C1.3), 40 h

2. dla biegłych, wyższy (C2):
– dla biegłych, wyższy – moduł 1 (C2.1), 40 h
– dla biegłych, wyższy – moduł 2 (C2.2), 40 h
– dla biegłych, wyższy – moduł 3 (C2.3), 40 h