W KILKU SŁOWACH

W ramach projektu Wielkopolska akademia kompetencji kluczowych Eurodialog oferujemy nieodpłatne kursy języka angielskiego, niemieckiego i obsługi komputerów wraz z egzaminami na różnych poziomach zaawansowania. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt trwa od 15.06.2021 do 15.04.2023, realizuje go firma Jarosław Patrzyk EuroDialog na terenie województwa wielkopolskiego. W szkoleniach będzie uczestniczyć 336 osób.

Cel projektu: uzyskanie kompetencji kluczowych w zakresie ICT i języków obcych przez min.303os.(167K/136M) dorosłych w wieku aktywności zawodowej (głównie powyżej 24 r.ż. min. 243os. (134K/109M)), w szczególności o niskich kwalifikacjach -min. 152os. (84K/68M) i powyżej 50 roku życia -min. 151os. (83K/68M), zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, które uczą się, pracują lub zamieszkują w woj. wielkopolskim, w tym min. 62os. (34K/28M) w miastach średnich, poprzez udział w szkoleniach z j. angielskiego, j. niemieckiego lub TIK, zakończonych zewnętrznym egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji, do 15.04.2023r.

Planowane efekty: W wyniku realizacji proj. min. 90% uczestników uzyska kwalifikacje językowe zg. z ESOKJ lub TIK zg. z DIGCOMP potwierdzone zewnętrznym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.

DLA KOGO?

Oferujemy kursy wyłącznie osobom, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe warunki:uczą się, pracują, przebywają (w przypadku osób bezdomnych) lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego

– mają 18 lat lub więcej

– chcą podnieść umiejętności z zakresu języka angielskiego, niemieckiego lub obsługi komputera z własnej inicjatywy

– są aktywne zawodowo, tj. pracują lub są osobami bezrobotnymi (poszukującymi pracy)

– w przypadku osób bezrobotnych – mają co najwyżej 74 lata.

Wszystkie warunki muszą być spełnione na dzień rozpoczęcia szkolenia (pierwszych zajęć). Później sytuacja uczestników może ulec zmianie.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu będą mieć:

– panie (premia 5 punktów)

– osoby niepełnosprawne (premia 10 punktów)

– osoby w wieku 50+ (premia 15 punktów)

– osoby w wieku 25+ (premia 15 punktów)

– osoby z wykształceniem co najwyżej średnim (premia 15 punktów)

– osoby mieszkające w miastach:

Złotów, Koło, Chodzież, Krotoszyn, Konin, Pleszewpremia 15 punktów
Turek, Gniezno, Piła, Gostyń, Wągrowiec, Jarocinpremia 11 punktów
Kalisz, Rawicz, Ostrów Wielkopolski, Szamotuły, Września, Kościan, Obornikipremia 7 punktów
Śrem, Leszno, Środa Wielkopolska, Luboń, Swarzędzpremia 5 punktów

CO OTRZYMASZ W RAMACH PROJEKTU?

Szkolenie jest nieodpłatne dla uczestników. Każdy uczestnik projektu otrzyma:

– podręczniki wraz z ćwiczeniami 

– kursy w wymiarze 120 h lekcyjnych lub 240 h lekcyjnych w grupach 12 osobowych

– egzamin TELC, TGLS lub inny – równoważny na zakończenie kursu.

Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w różnych miejscowościach na terenie całego województwa wielkoplskiego. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi prowadzeje zajęć w formie stacjonarnej – będą prowadzone przez Internet. Terminy zajęć ustalamy w oparciu o preferencje grupy.

Uruchomienie grupy będzie możliwe pod warunkiem zadeklarowania uczestnictwa przez minimum 12 osób w jednakowych terminach i na tym samym poziomie zaawansowania. W ramach projektu uruchomimy następujące kursy:

Kurs / liczba godzin120 h lekcyjnych240 h lekcyjnych 80 h lekcyjnychIle osób jest w grupie?
Język angielski10 grup6 grup –12
Język niemiecki4 grupy 3 grupy –12
Obsługa komputera – – 6 grup10

JAK ZGLOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Można go pobrać, wydrukować, uzupełnić i dostarczyć do biura projektu lub do punktu rekrutacji. Można też wypełnić go w naszym biurze lub w punkcie rekrutacji. 

Oprócz formularza rekrutacji prosimy o wypełnienie testu kompetencji w zakresie wsparcia, które chcesz otrzymać (języka angielskiego, niemieckiego lub obsługi komputera).

BIURO PROJEKTU

Pracujemy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.

Adres: ul. Moniuszki 2, 62-400 Słupca

telefon: 531 022 422

e-mail: eurodialog@eurodialog.pl

Telefon odbieramy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO REKRUTACJI

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Umowa uczestnictwa (pdf)

Regulamin uczestnictwa w projekcie (pdf)

Deklaracja uczestnictwa (pdf)

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (pdf)

Formularz SL (docx)

Harmonogram szkoleń do wypełnienia (docx)

Oświadczenie dla osób pracujących na własny rachunek

DOKUMENTY DO PROWADZENIA SZKOLEŃ

Lista obecności – TIK (docx)

Lista tematów do wypełnienia – TIK (docx)

Potwierdzenie odbioru podręczników – TIK (docx)

Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych – TIK (docx)

Lista obecności – języki obce (docx)

Lista tematów do wypełnienia – języki obce (docx)

Potwierdzenie odbioru podręczników – języki obce (docx)

Plakat (pdf)

Ulotka (pdf)

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ

Harmonogram 1.TIK

Harmonogram 2.TIK

Harmonogram 3.TIK

Harmonogram 4.TIK

Harmonogram 5.TIK

Harmonogram 6.TIK

Harmonogram 1.EN

Harmonogram 2.EN

Harmonogram 3.EN

Harmonogram 4.EN

Harmonogram 5.EN

Harmonogram 6.EN

Harmonogram 7.EN

Harmonogram 8.EN

Harmonogram 9.EN

Harmonogram 10.EN

Harmonogram 11.EN

Harmonogram 12.EN

Harmonogram 13.EN

Harmonogram 14.EN

Harmonogram 15.EN

Harmonogram 16.EN

Harmonogram 17.EN

Harmonogram 18.EN

Harmonogram 19.EN

Harmonogram 1.DE

Harmonogram 2.DE

Harmonogram 3.DE

Harmonogram 4.DE

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń w zakresie ICT

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia egzaminów w zakresie ICT

DODATKOWE INFORMACJE

Wartość projektu: 1 022 685,60 zł, kwota dofinansowania z EFS: 920.417,04 zł.

Beneficjent: Jarosław Patrzyk EuroDialog.