W KILKU SŁOWACH

W ramach projektu Komputerowe ABC oferujemy nieodpłatne kursy w zakresie obsługi komputerów wraz z egzaminami na różnych poziomach zaawansowania. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt trwa do 30.06.2023 i jest realizowany przez firmę Jarosław Patrzyk EuroDialog w partnerstwie z Jarosławskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych na obszarze województwa podkarpackiego. W szkoleniach będzie uczestniczyć łącznie 580 osób.

DLA KOGO?

Oferujemy kursy wyłącznie osobom, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

– uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego,

– mają 25 lat lub więcej

– są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych z własnej inicjatywy,

– nie prowadzą działalności gospodarczej.

– nie uczestniczą w podobnym wsparciu (tj. w kursach komputerowych o tym samym zakresie, na tym samym poziomie zaawansowania potwierdzonym zdobyciem certyfikatu) w innym projekcie współfinansowanym z funduszy europejskich,

Wszystkie warunki muszą być spełnione na dzień rozpoczęcia szkolenia (pierwszych zajęć). Później sytuacja uczestników może ulec zmianie.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu będą mieć:

– panie (premia 2 punkty),

– osoby niepełnosprawne (premia 6 punktów),

– osoby w wieku 50+ (premia 3 punkty) lub osoby w wieku 55+ (premia 6 punktów),

– osoby niezatrudnione (bierne lub bezrobotne (premia 3 punkty),

– osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (premia 3 punkty),

– osoby z wykształceniem co najwyżej średnim (premia 3 punkty) lub osoby z wykształceniem poniżej średniego (premia 6 punktów),

– osoby mieszkające w miastach średnich:

Przemyśl, Sanok, Jasło, Jarosławpremia 8 punktów
Przeworsk, Stalowa Wola, Nisko, Tarnobrzegpremia 6 punktów
Krosno, Mielec, Ropczyce, Dębicapremia 4 punkty
Łańcutpremia 2 punkty

CO OTRZYMASZ W RAMACH PROJEKTU?

Szkolenie jest nieodpłatne dla uczestników. Każdy uczestnik projektu otrzyma:

– podręcznik

– kursy w wymiarze 30, 60 lub 90 godzin lekcyjnych w grupach od 8 do 10 osób,

– certyfikat wydany w oparciu o egzamin zewnętrzny przeprowadzony na zakończenie kursu.

Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w różnych miejscowościach na terenie całego województwa podkarpackiego. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi prowadzeje zajęć w formie stacjonarnej – będą prowadzone przez Internet. Terminy zajęć ustalamy w oparciu o preferencje grupy.

Kursy będą prowadzone z wykorzystaniem mobilnej pracownik komputerowej – każdy uczestnik będzie dysponował komputerem podczas zajęć.

Uruchomienie grupy będzie możliwe pod warunkiem zadeklarowania uczestnictwa przez minimum 8 osób w jednakowych terminach i na tym samym poziomie zaawansowania w jednej lokalizacji. W ramach projektu uruchomimy następujące kursy:

Kurs / liczba godzinliczba godzin lekcyjnychLiczba planowanych grupEgzaminSkrócony program
Kurs podstawowy3018 3 moduły na poziomie AInformacja: 8 h
komunikacja: 8 h
tworzenie treści: 14 h
Kurs rozszerzony60 325 modułów na poziomie AInformacja: 10 h
komunikacja: 10 h
tworzenie treści: 20 h
bezpieczeństwo: 10 h
rozwiązywanie problemów: 10 h
Obsługa komputera 90 85 modułów na poziomie Binformacja: 15 h,
komunikacja: 15 h
tworzenie treści: 30 h
bezpieczeństwo: 15 h
rozwiązywanie problemów: 15 h

JAK ZGLOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Można go pobrać, wydrukować, uzupełnić i dostarczyć do biura projektu lub do punktu rekrutacji. Można też wypełnić go w naszym biurze lub w punkcie rekrutacji. 

BIURO PROJEKTU

Pracujemy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.

Adres: Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław (Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych)

telefon: 531 022 422

e-mail: eurodialog@eurodialog.pl

Telefon odbieramy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO REKRUTACJI

W przygotowaniu

DOKUMENTY DO PROWADZENIA SZKOLEŃ

W przygotowaniu

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ

W przygotowaniu

ZAPYTANIA OFERTOWE

W przygotowaniu

DODATKOWE INFORMACJE

Kwota dofinansowania z EFS: 927.247,50 zł

Beneficjent: Jarosław Patrzyk EuroDialog.

Partner: Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych