W KILKU SŁOWACH

W ramach projektu Komputerowe ABC oferujemy nieodpłatne kursy w zakresie obsługi komputerów wraz z egzaminami na różnych poziomach zaawansowania. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt trwa do 30.06.2023 i jest realizowany przez firmę Jarosław Patrzyk EuroDialog w partnerstwie z Jarosławskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych na obszarze województwa podkarpackiego. W szkoleniach będzie uczestniczyć łącznie 580 osób.

DLA KOGO?

Oferujemy kursy wyłącznie osobom, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

– uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego,

– mają 25 lat lub więcej

– są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych z własnej inicjatywy,

– nie prowadzą działalności gospodarczej.

– nie uczestniczą w podobnym wsparciu (tj. w kursach komputerowych o tym samym zakresie, na tym samym poziomie zaawansowania potwierdzonym zdobyciem certyfikatu) w innym projekcie współfinansowanym z funduszy europejskich,

Wszystkie warunki muszą być spełnione na dzień rozpoczęcia szkolenia (pierwszych zajęć). Później sytuacja uczestników może ulec zmianie.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu będą mieć:

– panie (premia 2 punkty),

– osoby niepełnosprawne (premia 6 punktów),

– osoby w wieku 50+ (premia 3 punkty) lub osoby w wieku 55+ (premia 6 punktów),

– osoby niezatrudnione (bierne lub bezrobotne (premia 3 punkty),

– osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (premia 3 punkty),

– osoby z wykształceniem co najwyżej średnim (premia 3 punkty) lub osoby z wykształceniem poniżej średniego (premia 6 punktów),

– osoby mieszkające w miastach średnich:

Przemyśl, Sanok, Jasło, Jarosławpremia 8 punktów
Przeworsk, Stalowa Wola, Nisko, Tarnobrzegpremia 6 punktów
Krosno, Mielec, Ropczyce, Dębicapremia 4 punkty
Łańcutpremia 2 punkty

CO OTRZYMASZ W RAMACH PROJEKTU?

Szkolenie jest nieodpłatne dla uczestników. Każdy uczestnik projektu otrzyma:

– podręcznik

– kursy w wymiarze 30, 60 lub 90 godzin lekcyjnych w grupach od 8 do 10 osób,

– certyfikat wydany w oparciu o egzamin zewnętrzny przeprowadzony na zakończenie kursu.

Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w różnych miejscowościach na terenie całego województwa podkarpackiego. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi prowadzeje zajęć w formie stacjonarnej – będą prowadzone przez Internet. Terminy zajęć ustalamy w oparciu o preferencje grupy.

Kursy będą prowadzone z wykorzystaniem mobilnej pracownik komputerowej – każdy uczestnik będzie dysponował komputerem podczas zajęć.

Uruchomienie grupy będzie możliwe pod warunkiem zadeklarowania uczestnictwa przez minimum 8 osób w jednakowych terminach i na tym samym poziomie zaawansowania w jednej lokalizacji. W ramach projektu uruchomimy następujące kursy:

Kurs / liczba godzinliczba godzin lekcyjnychLiczba planowanych grupEgzaminSkrócony program
Kurs podstawowy3018 3 moduły na poziomie AInformacja: 8 h
komunikacja: 8 h
tworzenie treści: 14 h
Kurs rozszerzony60 325 modułów na poziomie AInformacja: 10 h
komunikacja: 10 h
tworzenie treści: 20 h
bezpieczeństwo: 10 h
rozwiązywanie problemów: 10 h
Obsługa komputera 90 85 modułów na poziomie Binformacja: 15 h,
komunikacja: 15 h
tworzenie treści: 30 h
bezpieczeństwo: 15 h
rozwiązywanie problemów: 15 h

JAK ZGLOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Można go pobrać, wydrukować, uzupełnić i dostarczyć do biura projektu lub do punktu rekrutacji. Można też wypełnić go w naszym biurze lub w punkcie rekrutacji. 

BIURO PROJEKTU

Pracujemy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.

Adres: Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław (Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych)

telefon: 531 022 422

e-mail: eurodialog@eurodialog.pl

Telefon odbieramy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO REKRUTACJI

Formularz zgłoszeniowy do wypełniania odręcznie (pdf)

Formularz zgłoszeniowy do wypełniania na komputerze (pdf)

Umowa (docx)

Załącznik nr 1 – minimalny zakres danych do SL (docx)

Załącznik nr 2 – oświadczenie RODO (docx)

Załącznik nr 3 – deklaracja uczestnictwa (docx)

Załącznik nr 4 – regulamin (pdf)

DOKUMENTY DO PROWADZENIA SZKOLEŃ

Plakat do sal szkoleniowych

Plakat do biura projektu

Harmonogram szkoleń – wzór

Lista obecności – wzór

Lista tematów szkoleń – wzór

Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych

Potwierdzenie odbioru podręczników

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ

A1 Boguchwała

A2 Rzeszów

A3 Pilzno

A4 Łańcut

A5 Piskorowice

A6 Biedaczów

A7 Dębica

A8 Radomyśl Wielki

A9 Radomyśl Wielki

A10 Rzeszów

A11 Jaśliska

A12 Liskowate

A13 Bandrów

A14 Korczyna

A15 Jarosław

A16 Kopki

A17 Kopki

A18 Ożanna

A19 Ożanna

A20 Cholewiana Góra

A21 Cholewiana Góra

A22 Wyżne

A23 Wyżne

A24 Wielopole Skrzyńskie

A25 Wielopole Skrzyńskie

A26 Stalowa Wola

A27 Stalowa Wola

A28 Stanisławczyk

A29 Rzeszów

A30 Pułanki

A31 Oparówka

A32 Hermanowice

A33 Chotylub

A34 Krosno

A35 Jasło

A36 Stara Wieś

A37 Sanok

A38 Bereżnica Wyżna

A39 Zgłobień

A40 Krosno

A41 Tarnobrzeg

A42 Tarnobrzeg

A43 Tarnobrzeg

A44 Krosno

A45 Stalowa Wola

A46 Stalowa Wola

A47 Dębica

A48 Mielec

A49 Sanok

A50 Krosno

A51 Jarosław

A52 Jarosław

A53 Mielec

B1 Rzeszów

B2 Sokołów Młp.

B3 Krasne

B4 Rzeszów

B5 Rzeszów

B6 Zgłobień

B7 Jasło

B8 Rzeszów

B9 Tarnobrzeg

ZAPYTANIA OFERTOWE

W przygotowaniu

DODATKOWE INFORMACJE

Kwota dofinansowania z EFS: 927.247,50 zł

Beneficjent: Jarosław Patrzyk EuroDialog.

Partner: Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych